Yesboss AS

Sign in

Hei alle våre lesere!

Da er det på tide igjen med en liten oppdatering på Yesboss sin utvikling. Hovedfokuset de siste to ukene har vært å fylle opp plattformen med verifiserte kunnskapsarbeidere. Disse står klare til å løse oppgaver når oppdragsgiverne begynner å legge inn oppdrag for fullt. Vi har…


For første gang i historien kommer studentlekene til hovedstaden. I Yesboss er vi stolte av å være en del av et arrangement med fokus på mangfold, inkludering, bærekraft og ikke minst — idrettsglede!

Yesboss er en ny norsk frilansplattform som gjør det enkelt for deg å ta deg jobb som…


Richard Paulsen, Brage Risborg, Kaja Kojan og Franciscus Drake Bruseth

I over 10 år har jeg hatt en rekke arbeidsoppgaver, som jeg har hatt behov for å løse med kort tidsfrist. Som en utålmodig sjel la jeg sikkert ekstra press på meg selv, og omgivelsene, på at oppgavene måtte løses umiddelbart og ikke om en uke.
- CEO, Richard Paulsen

Hvorfor løse oppdrag gjennom Yesboss?


  • Yesboss har åpnet dørene og gjennomført sin første transaksjon. Plattformen er i såkalt “beta”, eller gjør en “soft launch”, der fokuset er på verifisering av flest mulig frilansere. Det var da overraskende og hyggelig at noen valgte å løse betalt oppdrag på akkurat Yesboss denne lanseringsdagen. …

Norges nye frilansplattform har nå gjort en såkalt “beta-lansering”. Det betyr at frilansere, det vi velger å kalle kunnskapsarbeidere, kan registrere seg og bli godkjent på Yesboss plattformen.

Det ligger noen oppdrag på plattformen allerede, men planen er at næringslivet og oppdragsgivere skal inviteres inn om 1–2 uker. Selv om…


Vi bruker flere og flere timer på internett i løpet av en uke. 145 minutter hver dag er globalt gjennomsnitt for internettbruk. Det er her folk skaper og jobber. Vi i Yesboss skal bygge den råeste plattformen for å utføre arbeidsoppdrag. …


Teamet i Yesboss jobber for å få til siste finish før lansering. De kommende dagene kvalitetssikrer vi plattformen, slik at kunnskapsarbeidere kan registrere og verifisere sin brukerkonto.

Yesboss er en frilansplattform som hjelper kunnskapsarbeidere å få tilgang på ulike oppdrag og tjene penger enkelt, trygt og lokalt. Kjenner du noen…


Sammen med våre utviklere har vi jobbet med å ferdigstille plattformen gjennom sommeren. I neste uke vil vi forhåpentligvis gjøre en myk lansering. Vi starter med registrering og kvalitetssikring av kunnskapsarbeidere, før vi inviterer næringsdrivende til å legge inn oppdrag. …


Sommerferien står for døren, men arbeidet med Yesboss tar ikke fri. Gjennom de neste ukene kommer vi til å kjøre konkurranser og kampanjer for å få enda flere til å melde seg på mailing-listen. Målet er lansering 1. …


Mitt navn er Richard Paulsen og jeg har jobbet i ulike selskaper over en tyve års yrkeskarriere. I de siste ti årene har jeg jobbet mye med media, publisering, markedsføring og innholdsproduksjon. Bedrifter jeg har vært med på å starte opp, og større etablerte aktører.

Gjennom disse årene har jeg…

Yesboss AS

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store