Dette er Yesboss!

Richard Paulsen, Brage Risborg, Kaja Kojan og Franciscus Drake Bruseth

I over 10 år har jeg hatt en rekke arbeidsoppgaver, som jeg har hatt behov for å løse med kort tidsfrist. Som en utålmodig sjel la jeg sikkert ekstra press på meg selv, og omgivelsene, på at oppgavene måtte løses umiddelbart og ikke om en uke.
- CEO, Richard Paulsen

Hvorfor løse oppdrag gjennom Yesboss?

Skal du ha ferdig en tekst, redigere et bilde, oppdatere en webside, endre design, noen til å svare unna support mail, hjelp til enkel innføring i et nytt crm program, spørsmål relatert til en enkel salgskontrakt, hjelp til et nytt Pitch-Deck er det arbeidsoppgaver som krever en viss kompetanse eller erfaring, av folk som sjelden er tilgjengelige der og da. Har du kompetansen internt, tar det alltid bort verdifull tid fra andre oppgaver, og søker du eksternt koster det alltid mye penger.

I tillegg er det tidkrevende å finne riktig person eller selskap som kan utføre oppdraget. Valget faller oftere på selskaper og personer som ikke er tilgjengelige når du trenger det, men på et senere tidspunkt.

Yesboss skal være plattformen der du får løst arbeidsoppgaver som krever kompetanse eller erfaring enklest og raskest mulig.

Ingen frilansere eller kunnskapsarbeidere kan plukke oppdrag på Yesboss uten at de kan starte med oppdraget umiddelbart. Prisen er standard, slik at du som oppdragsgiver vet nogenlunde hva det vil koste. Alle kunnskapsarbeiderne er lokalspråklige i sitt hjemmemarked. De blir også verifisert av Yesboss, slik at du kan stole på at oppgaven blir utført best mulig, men husk; Blir ikke oppdraget utført tilfredstillende, kan du alltids kreve avslag eller pengene tilbake gjennom en “dispute-ordning”.

Ved å tilby forutsigbarhet på tid, pris og kvalitet, tror vi at markedet for “on-demand” tjenester i næringslivet vil øke. Borte er klønete utvelgelsesprosesser og oppstart 3–4 uker etter avtaleinngåelse. En oppdragsgiver som oppdager hvor effektiv det er å bruke Yesboss, kommer til å bruke det igjen. Slik kan bedrifter skalere raskere.

Hvorfor ta oppdrag på Yesboss?

En viktig ingrediens på Yesboss er at kunnskapsarbeiderne jobber anonymt. De blir gitt en rating, som senere kan avgjøre kompensasjon og tilgang til oppdrag, men i all hovedsak kan du her representere kvaliteten på det du utfører, ikke hvem du er og hvordan du blir oppfattet.

Det betyr at studenter, ikke trenger å være “studenter”. At en profesjonell kan jobbe på kvelden ved siden av dagjobben. At minoriteter ikke trenger å fornorske navn eller føle seg forbigått i søknadsprosesser. At pensjonister fortsatt kan jobbe noen timer i uken hvis man ønsker det. Yesboss åpner opp for at ALLE med relevant kompetanse og serviceinnstilling skal kunne jobbe når de vil.

Alt de trenger å gjøre er å registrere seg som kunnskapsarbeider på Yesboss og gjennomgå en rettferdig og enkel verifiseringsprosess. Deretter kan du følge med på Yesboss sitt interne marked og “plukke” oppdrag når de kommer inne, for husk dette: Den første som tar kontakt med oppdragsgiver gjennom ordresystemet, får også sjansen til å bli enig med oppdragsgiver om utførelselse og tidsbruk. Alle andre bli blokkert fra å ta kontakt, inntil oppdragsgiver tildeler oppdraget eller ber om en ny.

De som er på hugget og ønsker å jobbe mye, kommer til å finne en god partner i Yesboss.

Husk å registrere dere på plattformen.

BLI MED PÅ REISEN TIL YESBOSS
Discord -> Norges kuleste community for frilansere og næringsdrivende
Instagram -> Daglig innhold og inspirasjon fra gjengen bak Yesboss
Youtube -> Hjelpevideoer om praktiske temaer
Facebook -> Oppdateringer og annet relevant innhold
Twitter -> Statusmeldinger
LinkedIn -> For oppdragsgivere og bedrifter
Nettside -> Meld deg opp her!

--

--

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yesboss AS

Yesboss AS

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine