Yesboss sponser Norges største studentidrettsfestival!

For første gang i historien kommer studentlekene til hovedstaden. I Yesboss er vi stolte av å være en del av et arrangement med fokus på mangfold, inkludering, bærekraft og ikke minst — idrettsglede!

Yesboss er en ny norsk frilansplattform som gjør det enkelt for deg å ta deg jobb som frilanser. Studenter er en gruppe som sitter på en betydelig kompetanse, de er sultne på å få vist seg frem og ute etter å få brukt kompetansen sin i praksis. Det er ingen tvil om at mange har mye å bidra med.

Men det å opparbeide seg praktisk erfaring under studiene er lettere sagt enn gjort. For man er jo først og fremst student, og mesteparten av tiden går med til nettopp studier. Det er imidlertid nok av muligheter der ute for de som sitter på den riktige kompetansen, om det så er grafisk design, musikk eller regnskap. Eller noe helt annet.

Å begynne å jobbe som frilanser trenger heller ikke å være så vanskelig. For du kan jo allerede det som skal til. Det handler bare om å komme seg på markedet og å selge seg selv.

Det er her Yesboss kommer inn i bildet. Vi fungerer som bindeleddet mellom arbeidsgiver og det vi velger å kalle kunnskapsarbeider. For kanskje sitter du på en kompetanse noen der ute trenger akkurat nå. Når du har registrert deg som kunnskapsarbeider hos oss, vil du kunne ta på deg både store og små jobber innen det faget du kan aller best. Du får verdifull erfaring ved siden av studiene, samtidig som du tjener penger. Høres ikke det greit ut?

Når du registrerer deg må du først skrive litt om deg selv. Hvem du er, hva du er god på og hvor lang erfaring du eventuelt har. Så enkelt er det egentlig. Vi tar kontakt med deg for å godkjenne profilen din. Det er viktig for de som legger ut oppdragene at kunnskapsarbeiderne faktisk kan det de sier, så vi sjekker ut kompetansen din også.

I tillegg må du gjennom en ID sjekk hos Stripe for å registrere deg som betalingsmottaker. Stripe er en betalingsløsning som gjør det enkelt for deg å motta lønnen din. Du slipper nemlig å stresse med fakturering og sånt, Yesboss fikser alt av betaling.

Så fort du er registrert kan du ta på deg oppdrag via plattformen. Disse jobbene legges ut fortløpende, og det er et «førstemann til mølla»-prinsipp. Hvis du finner et oppdrag som passer for deg kan du inngå en dialog med oppdragsgiver, og jobben er låst for andre mens dere forhandler. Sammen blir dere enige om levering, pris og andre forventninger i forbindelse med jobben. Når du er klar for å gi et tilbud kan du gjøre det rett i chatten.

Så fort oppdragsgiver har godkjent tilbudet og betalt, er det bare å sette i gang. Vi holder på pengene frem til jobben er ferdig, så du trenger ikke være redd for å ikke få betalt. Hvis dere vil jobbe videre sammen på andre jobber, er det selvfølgelig mulighet for det også.

Så hva venter du på? Registrer deg nå på Yesboss.no

BLI MED PÅ REISEN TIL YESBOSS
Discord -> Norges kuleste community for frilansere og næringsdrivende
Instagram -> Daglig innhold og inspirasjon fra gjengen bak Yesboss
Youtube -> Hjelpevideoer om praktiske temaer
Facebook -> Oppdateringer og annet relevant innhold
Twitter -> Statusmeldinger
LinkedIn -> For oppdragsgivere og bedrifter
Nettside -> Meld deg opp her!

--

--

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store