Frilansplattform — Den nye arbeidskraften

Teamet i Yesboss jobber for å få til siste finish før lansering. De kommende dagene kvalitetssikrer vi plattformen, slik at kunnskapsarbeidere kan registrere og verifisere sin brukerkonto.

Yesboss er en frilansplattform som hjelper kunnskapsarbeidere å få tilgang på ulike oppdrag og tjene penger enkelt, trygt og lokalt. Kjenner du noen kunnskapsarbeidere/frilansere som ønsker mer oppdrag eller interessert i å holde seg oppdatert? Videresend gjerne dette innlegget. De som registrerer seg før lansering vil stå først i køen til å få tilgang på oppdrag.

Trykk her for å registre deg

Dette har skjedd siden sist 🎉🎉🎉

  • De siste månedene har vi fått testet ut ulike annonser for å se hvem vi faktisk når ut til. Ut fra analysene kan vi jobbe mot å bygge et helhetlig konsept til lansering. Dette kan gjøre annonsene mer vellykket fremover, fordi effektive annonser lages på bakgrunn av en dyp forståelse av hva forbrukerne virkelig vil ha (og hva de ikke vil ha).
  • Vi har fokus på å bygge en inkluderende og dynamisk nettside, som ikke er steril og kjedelig. I en workshop har vi utarbeidet et konsept der vi skal få ulike kunstnere, grafikere og designspesialister til å vise frem arbeidet sitt på forsiden til Yesboss. Det tror vi kommer til å være populært for publikum og en fin scene for kreatørene. En digital utgave av å vise frem maleriene sine på en hyggelig kafe eller restaurant.
  • Flere tar gig-jobber ved siden av sitt ordinære arbeid. I fjor var det over 320.000 nordmenn som fakturerte timer gjennom frilansarbeid. Hele 14 prosent av alle sysselsatte i Norge driver selvstendig næringsvirksomhet med organisasjonsnummer. Denne måten å ansette og arbeide på blir helt enkelt mer og mer fremtredende og det har begynt å endre markedet.

BLI MED PÅ REISEN TIL YESBOSS

Discord -> Norges kuleste community for frilansere og næringsdrivende
Instagram -> Daglig innhold og inspirasjon fra gjengen bak Yesboss
Youtube -> Hjelpevideoer om praktiske temaer
Facebook -> Oppdateringer og annet relevant innhold
Twitter -> Statusmeldinger
LinkedIn -> For oppdragsgivere og bedrifter
Nettside -> Meld deg opp her!

--

--

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store