Hei alle våre lesere!

Da er det på tide igjen med en liten oppdatering på Yesboss sin utvikling. Hovedfokuset de siste to ukene har vært å fylle opp plattformen med verifiserte kunnskapsarbeidere. Disse står klare til å løse oppgaver når oppdragsgiverne begynner å legge inn oppdrag for fullt. Vi har nemlig en spenstig plan for å rekruttere kunnskapsarbeidere og oppdragsgivere i hurtig tempo frem til jul, og da må det være nok onboradet kunnskapsarbeidere til å ta i mot dette volumet. Det blir med andre ord masse å gjøre for kunnskapsarbeidere som har tid og lyst til å tjene penger.

Registrert deg i dag: Yesboss.no

  • Det har blitt utført oppdrag i fire ulike kategorier så lang: Design, tekst, regnskap og utvikling
  • Vi er i ferd med å utvikle et attraktivt vervesystem, som både utvikler plattformen og gir fornuftig betaling til ververne. Yesboss er 100% avhengig av fornøyde brukere og evnen til å samle disse i et slags “commmunity”
  • Yesboss sponset Studenlekene Oslo 2021 og hadde flere events sammen på arrangementet. Vi var i tillegg godt representert på hjemmeside og deres sosiale medier

BLI MED PÅ REISEN TIL YESBOSS
Discord -> Norges kuleste community for frilansere og næringsdrivende
Instagram -> Daglig innhold og inspirasjon fra gjengen bak Yesboss
Youtube -> Hjelpevideoer om praktiske temaer
Facebook -> Oppdateringer og annet relevant innhold
Twitter -> Statusmeldinger
LinkedIn -> For oppdragsgivere og bedrifter
Nettside -> Meld deg opp her!

--

--

--

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yesboss AS

Yesboss AS

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

More from Medium

All we need on Mars is already there

Where there is no wind, there is wind: From Death Dulles and his “Ten Commandments” to Occupying…

Saudi Arabia: US Senate backs $650m missile sale to Riyadh despite opposition

Should I Worry About Interest Rates?