Hei alle våre lesere!

Da er det på tide igjen med en liten oppdatering på Yesboss sin utvikling. Hovedfokuset de siste to ukene har vært å fylle opp plattformen med verifiserte kunnskapsarbeidere. Disse står klare til å løse oppgaver når oppdragsgiverne begynner å legge inn oppdrag for fullt. Vi har nemlig en spenstig plan for å rekruttere kunnskapsarbeidere og oppdragsgivere i hurtig tempo frem til jul, og da må det være nok onboradet kunnskapsarbeidere til å ta i mot dette volumet. Det blir med andre ord masse å gjøre for kunnskapsarbeidere som har tid og lyst til å tjene penger.

Registrert deg i dag: Yesboss.no

  • Det har blitt utført oppdrag i fire ulike kategorier så lang: Design, tekst, regnskap og utvikling
  • Vi er i ferd med å utvikle et attraktivt vervesystem, som både utvikler plattformen og gir fornuftig betaling til ververne. Yesboss er 100% avhengig av fornøyde brukere og evnen til å samle disse i et slags “commmunity”
  • Yesboss sponset Studenlekene Oslo 2021 og hadde flere events sammen på arrangementet. Vi var i tillegg godt representert på hjemmeside og deres sosiale medier

BLI MED PÅ REISEN TIL YESBOSS
Discord -> Norges kuleste community for frilansere og næringsdrivende
Instagram -> Daglig innhold og inspirasjon fra gjengen bak Yesboss
Youtube -> Hjelpevideoer om praktiske temaer
Facebook -> Oppdateringer og annet relevant innhold
Twitter -> Statusmeldinger
LinkedIn -> For oppdragsgivere og bedrifter
Nettside -> Meld deg opp her!

--

--

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store