The factory & Yesboss

Yesboss har inngått en storavtale med et av landets ledende inkubator og akselerator miljø.

TheFactory har over 100 selskaper i sin alumni som også er en del av sin portefølje. Nå får disse selskapene unike tilbud om å bruke Yesboss. Det skal lønne seg å bruke Yesboss, og det skal lønne seg å være del av TheFactory familien.

Jeg har fulgt TheFactory siden oppstart, og er imponert over hva de har fått til. Både ved å fostre gode selskaper, til og med noen ledende i sin sektor, men også hva de har bidratt til i det brede norske økosystemet for star-tups.
- Richard Paulsen, daglig leder Yesboss

Den daglige lederen i Yesboss peker også på hvordan produktkategoriene på Yesboss plattformen er skreddersydd for unge selskaper som ikke har dype lommer, men trenger å vokse raskt.

Det er noe CEO for TheFactory Growth, Marinette Hexeberg, stiller seg bak

Med Yesboss som samarbeidspartner har vi troen på at selskapene i TheFactory vil få en ytterligere mulighet til å oppnå rask vekst. Dette er et supert verktøy som vil være tidsbesparende for mange startups og samtidig levere kvalitet!
- Marinette Hexeberg, The Factory

Yesboss er en vekstmotor som løser alt av digitale oppgaver. Mange har begrensede muligheter og lite ressurser til å kunne ansette nye, men trenger kompetanse. Her skal du kunne utføre arbeidsoppgaver enkelt, trygt og lokalt uavhengig av omfang på prosjektet. Modellen bygger på at kvalitetssikrede frilansere velger prosjekt etter sin kompetanse, i tillegg til sømløs og ferdigstilte kontrakter som iverksettes mellom partene. Du skal f.eks kunne legge inn et oppdrag om hjelp til en Facebook kampanje klokken 09.00 og få det ferdig levert i løpet av den samme dagen.

Kunnskapsarbeiderne blir kategorisert etter kompetanse og bakgrunn. Disse kategoriene er design og kreativ, Økonomi og juss, salg og support, tekst, utvikling og markedsføring.

Det har blitt plassert og gjennomført oppdrag i samtlige kategorier på plattformen. Vi kommer til å vri markedsføringen over på individuelle kategorier det neste kvartalet, nå som vi har blitt kjent som en totalleverandør i markedet. Skal jeg lette litt på sløret, så jobber vi også med en salgsmodul der du skal kunne bestille salgsmaterialet og leie inn selgere eller etablere et verveprogram via tjenesten. Det er en direkte måte å hjelpe unge selskaper å vokse raskere.

Yesboss beta lanserte i november 2021, og har allerede nærmere 200 verifiserte frilansere som står klare til å løse oppdrag. I løpet av 2022 skal Yesboss vokse gjennom organisk vekst, men også gjennom langsiktige avtaler.

Vi ser etter miljøer der vår tjeneste gjør en forskjell, hvor behovet for fornuftige pris og rask leveranse øker veksten til selskapene som velger å benytte oss. Det kan skje gjennom partnerskap med akselleratorer som TheFactory, men også andre konstellasjoner som gjør felles innkjøp eller samler bedriftsledere.

Daglig leder Richard Paulsen har lang erfaring fra salg i både finans og markedsføringsbransjen, og står bak utsagnet om at mange norske selskaper trenger bedre og et mer fleksibelt salgsapparat.

--

--

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store