Yesboss inngår et forpliktende samarbeid med SMOC.AI om bruk av deres markedsføringsverktøy i det Norske og internasjonale markedet.

Yesboss AS
2 min readNov 25, 2021

--

Vi kommer til å bruke data i en helt annen grad en konkurrentene våre, og ser på SMOC som et konkurransefortrinn. Gjennom deres løsning kan vi aktivt belønne eksisterende og nye brukere for handlinger enten det er å legge inn oppdrag, verve eller gjennomføre opplæring.

- Sier gründer og daglig leder i Yesboss, Richard Paulsen.

SMOC.AI har utviklet en digital data og engasjementsplattform der formålet er å belønne brukerne for handlinger og personalisere dialogen. Conversational Engagement heter det på engelsk og gründer av SMOC, Kristoffer Kvam har følgende å si:

Kundene våre opplever høyere engasjement og konverterer brukerne sine raskere, enn hva de opplever gjennom andre eksisterende løsninger. SMOC samler også inn hvert eneste signal på kunden og har en unik modell med kunstig intelligens som kan dermed predikere kundens preferanser, riktig prispunkt og pakketering og når man skal engasjere denne spesifikke kunden.

Kristoffer Kvam, CEO i SMOC.AI

Om sin nye partner vektlegger Kristoffer skreddersøm tankegangen til SMOC, og har følgende å si om samarbeidet:

Yesboss er en naturlig partner for oss, da de har ulike brukere som har ulike behov. De kan skreddersy kundeløp for den enkelte og tilpasse reisen etterhvert som brukerdata blir tilgjengelig.

Yesboss er en ny type frilansplattform der du slipper lange utvelgelsesprosesser. Alle frilanserne er lokale og de starter arbeidet umiddelbart etter inngått avtale. Det koster 500 kroner timen uansett om du skal ha hjelp til ny webside, tekst til nyhetsbrev eller mail, Wordpress utvikling eller enkel juss og økonomi. Du kan også leie hjelp til supportfunksjoner og salg på plattformen deres.

Avslutningsvis kommenterer Richard Paulsen i Yesboss hvor de er i utviklingsløpet.

Da vi beta-lanserte Yesboss for 3 uker siden, tok vi sikte på å strømlinjeforme tjenesten slik at vi ble klare til å håndtere stor aktivitet. SMOC er spydspissen i denne strategien der vi nå øker markedsføringen drastisk. Kunnskapen vi skaffer oss i Norge, skal vi overføre til andre skandinaviske land i 2022.

Richard Paulsen, CEO i Yesboss

--

--

Yesboss AS

En ny type frilansplattform, som hjelper deg å løse oppgavene dine